Language:

News
abc
Ottawa, July 17, 2014 The Embassy of Vietnam to Canada has learned that Mai Duong, 34-year-old mother and Montreal resident of Vietnamese decent, is facing acute leukemia.
abc
Tiếp theo các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tình hình căng thẳng trên biển Đông do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 vào sâu trong vùng biển của Việt nam tại các thành phố Ottawa và Vancouve
Consular Services